top of page

Azer Zeynalov /Azər Zeynalov / Азер Зейналов (Tenor / tenor / тенор)Azer Zeynalov wurde 1964 in Nachitschewan geboren. Er studierte zuerst ab 1990 Schauspielregie am Aserbaidschanischen Staatlichen Institut der Künste. Doch sang er bereits 1990 am Staatlichen Musiktheater und studierte bis 1997 Gesang an der Musikakademie in Baku sowie 1994 in Italien. Seit 1996 ist er Solist am Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheater. Zu seinem Repertoire gehören u.a. Canio in "Cavalleria Rusticana", Alfredo in "La Traviata" und Cavaradossi in "Tosca". Neben seiner Tätigkeit als Opernsänger, bestätigt er sich auch als Lieder- und Romanzensänger von aserbaidschanischen Komponisten und als Volksliedinterpret. Tourneen führten ihn durch England, Frankreich, China, Italien, Türkei, Russland, Deutschland und die Vereinigten Staaten. Seit 2001 ist der Leiter und Professor der Gesangsabteilung der Aserbaidschanischen Staatlichen Universität für Kultur und Kunst. 1998 erhielt er den Ehrentitel "Volkskünstler der Republik Aserbaidschan".


Азер Зейналов родился в Нахчыване в 1964 году. Впервые учился актерскому мастерству в Азербайджанском Государственном Институте Искусств с 1990 года. Но еще в 1990 году он пел в Государственном музыкальном театре, до 1997 года учился пению в Бакинской музыкальной академии, а в 1994 году - в Италии. С 1996 года - солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В его репертуаре - Канио в «Рустиканской кавалерии», Альфредо в «Травиате» и Каварадосси в «Тоске». Помимо работы в качестве оперного певца, он также зарекомендовал себя как певец песен и романсов для азербайджанских композиторов и как переводчик народных песен. Гастроли привели его в Англию, Францию, Китай, Италию, Турцию, Россию, Германию и США. С 2001 года является заведующим и профессором кафедры пения Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства. В 1998 году получил почетное звание «Народный артист Азербайджанской Республики».


Azər Zeynalov 1964-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, ilk dəfə 1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda aktyor rejissorluğu ixtisası üzrə təhsil alıb. Amma o, hələ 1990-cı ildə Dövlət Musiqili Teatrında oxuyub və 1997-ci ilə qədər Bakı Musiqi Akademiyasında, 1994-cü ildə isə İtaliyada xanəndəlik təhsili alıb. 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. Onun repertuarında "Cavalleria Rusticana"da Kanio, "Traviata"da Alfredo və "Toska"da Kavaradossi var. O, opera müğənnisi kimi fəaliyyəti ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarları üçün mahnı və romans ifaçısı, xalq mahnılarının tərcüməçisi kimi də özünü təsdiq edir. Turlar onu İngiltərə, Fransa, Çin, İtaliya, Türkiyə, Rusiya, Almaniya və ABŞ-a aparıb. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin xanəndəlik kafedrasının müdiri və professorudur. 1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adını almışdır.


Kurzinterview den Winterdreh zum Clips des Volkslieds "Ay Lachin":

Краткое интервью зимней съёмки клипа на народную песню «Ай лачин»:

“Ay Laçın” xalq mahnısının klipinin qış çəkilişlərindən qısa müsahibə:


Hörbeispiel / Аудио образец / Audio nümunə:

Azer Zeynalob singt Leoncavallos "Pagliacci".

Azər Zeynalob Leonkavallonun “Pagliacci” mahnısını ifa edir.

Азер Зейналоб исполняет «Пальячи» Леонкавалло.

Live-Aufführung von "Shukriya" im Heydar Aliyev Center.

Heydər Əliyev Mərkəzində “Şükriyyə”nin canlı ifası.

Heydər Əliyev Mərkəzində “Şükriyyə”nin canlı ifası.

Websites / Сайты / Veb saytlar:

Comments


bottom of page