top of page

Fidan Hacıyeva / Фидан Гаджиева (Sopran / сопрано)


Die aserbaidschanische Sopranistin Fidan Hajiyrva wurde 1976 in der Stadt Baku geboren. Sie studierte Klavier an der Musikschule in Baku und Gesang an der Musikakademie in Baku bei Prof. Huseyn Aliyev. Seit 1996 ist sie Solistin am Aserbaidschanischen Opern- und Balletttheater. Zu ihrem Repertoire zählen die Titelpartie in "Carmen", Rosina im "Barbier von Sevilla", Amneris in "Aida" und Azucena im "Troubadour" usw. Tourneen führten sie durch Zypern, die Türkei, Russland, Japan und Italien. 2006 erhielt sie den Titel "Verdiente Künstlerin der Republik Aserbaidschan".

Азербайджанское сопрано Фидан Гаджырва родился в 1976 году в городе Баку. Она изучала фортепиано в Бакинской музыкальной школе и пение в Бакинской музыкальной академии у профессора Гусейна Алиева. С 1996 года - солистка Азербайджанского театра оперы и балета. В ее репертуаре - заглавная партия в «Кармен», Розина в «Барбье фон Севилья», Амнерис в «Аиде», Азусена в «Трубадуре» и т. Д. Она гастролировала по Кипру, Турции, России, Японии и Италии. В 2006 году получила звание «Заслуженная артистка Азербайджанской Республики».


Azərbaycanlı soprano Fidan Hacıyrva 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, Bakı Musiqi Məktəbində fortepiano və Bakı Musiqi Akademiyasında prof.Hüseyn Əliyevdən xanəndəlik oxuyub. 1996-cı ildən Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solistidir. Onun repertuarında "Karmen"də baş rol, "Barbier von Sevilla"da Rosina, "Aida"da Amneris və "Trubadur"da Azucena və s. rolları var. O, Kipr, Türkiyə, Rusiya, Yaponiya və İtaliyada qastrol səfərlərində olub. 2006-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti” fəxri adına layiq görülüb. Hörbeispiele / Audio nümunələri / Аудио образцы:


Fidan Hajiyeva singt die "Habanera" aus Bizets "Carmen".

Фидан Гаджиева исполняет «Хабанеру» из «Кармен» Бизе.

Fidan Hacıyeva Bizenin “Karmen” əsərindən “Habanera”nı ifa edir.


Websites / Veb saytlar / Сайты:

Comments


bottom of page