top of page

Irina Aleksidze / ირინა ალექსიძე / Ирина Алексидзе (Mezzosopran / მეცო-სოპრანო / меццо-сопрано)


Die georgische Mezzosopranistin Irina Aleksidze studierte bis 2001 Gesang am Sulkhan Tsintsadze Musikkonservatorium und von 2009 bis 2010 an der Accademia di Arte e Vocale di Osimo sowie von 2010 bis 2012 an der Le CNIPAL Academy (Centre National d'Artistes Liriques) in Marseille. Dazu kamen Meisterkurse bei Raina Kabaivanska, William Matteuzzi, Lella Cuberli und Mario Melani. Sie ist Preisträgerin vieler Gesangswettbewerbe, so gewann sie u.a. den 1. Preis im 7. Internationalen Wettbewerb Citta di Pesaro und den 1. Preis im 26. Internationalen Gesangswettbewerb in Béziers (Frankreich). 2004 erfolgte ihr Bühnendebüt als Lucia und Lola in Mascagnis "Cavalleria rusticana" am Staatlichen Opern- und Balletttheater in Tiflis. Von 2011 bis 2012 war sie Solistin der CNIPAL Akademie und seit 2012 ist sie Ensemblemitglied am Staatlichen Opern- und Balletttheater in Tiflis. Zu ihrem Repertoire gehören u.a. Nano (Daisi), Flora (La Traviata), Fenena (Nabucco), Carmen (Carmen), Dalila (Samson et Dalila) und Natela (Abesalom und Eteri).


Грузинское меццо-сопрано Ирина Алексидзе обучалась пению в Музыкальной консерватории имени Сулхана Цинцадзе до 2001 года, в Accademia di Arte e Vocale di Osimo с 2009 по 2010 год и в Академии Le CNIPAL (Centre National d'Artistes Liriques) в Марселе с 2010 по 2010 год. 2012. Также были мастер-классы с Райной Кабаиванской, Уильямом Маттеуцци, Леллой Куберли и Марио Мелани. Она завоевала призы на многих конкурсах вокалистов, в том числе первый приз на 7-м Международном конкурсе Citta di Pesaro и первый приз на 26-м Международном конкурсе вокалистов в Безье (Франция). В 2004 году дебютировала на сцене в партиях Лючии и Лолы в опере Масканьи «Сельская честь» в Государственном театре оперы и балета в Тбилиси. С 2011 по 2012 год она была солисткой Академии CNIPAL, а с 2012 года является участницей ансамбля Государственного театра оперы и балета в Тбилиси. В ее репертуаре Нано («Даизи»), Флора («Травиата»), Фенена («Набукко»), Кармен («Кармен»), Далила («Самсон и Далила») и Натела («Абесалом и Этери»).ქართველი მეცო-სოპრანო ირინა ალექსიძე 2001 წლამდე სწავლობდა სიმღერას სულხან ცინცაძის სახელობის მუსიკალურ კონსერვატორიაში, 2009 წლიდან 2010 წლამდე Accademia di Arte e Vocale di Osimo-ში და Le CNIPAL აკადემიაში (Centre National d'Artistes Liriques from 2010 Marse). 2012 წელი. ასევე გაიმართა მასტერკლასები რაინა კაბაივანსკასთან, უილიამ მატეუზისთან, ლელა კუბერლისთან და მარიო მელანთან. მან მოიპოვა პრიზები მრავალ სასიმღერო კონკურსში, მათ შორის პირველი პრიზი Citta di Pesaro-ს მე-7 საერთაშორისო კონკურსზე და პირველი პრიზი 26-ე საერთაშორისო სიმღერის კონკურსზე ბეზიერში (საფრანგეთი). 2004 წელს შედგა მისი დებიუტი სასცენო დებიუტი ლუსიას და ლოლას როლში მასკანის "Cavalleria Rusticana"-ში თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში. 2011-2012 წლებში იყო CNIPAL აკადემიის სოლისტი, 2012 წლიდან კი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ანსამბლის წევრი. მის რეპერტუარში შედის Nano (Daisi), Flora (La Traviata), Fenena (Nabucco), Carmen (Carmen), Dalila (Samson et Dalila) და Natela (Abesalom and Eteri).


The Georgian mezzo-soprano Irina Aleksidze studied singing at the Sulkhan Tsintsadze Music Conservatory until 2001 and at the Accademia di Arte e Vocale di Osimo from 2009 to 2010 and at the Le CNIPAL Academy (Centre National d'Artistes Liriques) in Marseille from 2010 to 2012. There were also master classes with Raina Kabaivanska, William Matteuzzi, Lella Cuberli and Mario Melani. She has won prizes in many singing competitions, including first prize in the 7th International Citta di Pesaro Competition and first prize in the 26th International Singing Competition in Béziers (France). In 2004 she made her stage debut as Lucia and Lola in Mascagni's "Cavalleria Rusticana" at the State Opera and Ballet Theater in Tbilisi. From 2011 to 2012 she was a soloist at the CNIPAL Academy and since 2012 she has been a member of the ensemble at the State Opera and Ballet Theater in Tbilisi. Her repertoire includes Nano (Daisi), Flora (La Traviata), Fenena (Nabucco), Carmen (Carmen), Dalila (Samson et Dalila) and Natela (Abesalom and Eteri).


Hörbeispiele / аудио мостри / აუდიო ნიმუშები / Audio samples:

Irina Aleksidze singt Dalilas dritte Arie aus der Oper "Samson et Dalila".

Irina Aleksidze sings Dalila's third aria from the opera "Samson et Dalila". Ирина Алексидзе исполняет третью арию Далилы из оперы «Самсон и Далила».

ირინა ალექსიძე მღერის დალილას მესამე არიას ოპერიდან "სამსონ და დალილა".

Irina Aleksidze singt das "Ave Maria" begleitet von Marine Biniaschwili.

ირინა ალექსიძე "ავე მარიას" მარინე ბინიაშვილის თანხლებით მღერის.

Ирина Алексидзе поет «Аве Мария» в сопровождении Марине Биниашвили.

Irina Aleksidze sings the "Ave Maria" accompanied by Marine Biniaschwili.


Kontakt / კონტაქტი / Контакт / Contact:Websites / интернет страницы / ვებსაიტები:


Comentários


bottom of page