top of page

Garina Karimova / Qərinə Kərimova / Гарина Каримова (Sopran / Soprano / сопрано)Die Sopranistin Garina Karimova wurde 1964 in Baku geboren. Sie studierte Gesang am Aserbaidschanischen Staatlichen Konservatoriums. Seit 1986 ist sie Solistin des Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheaters. Garina Karimova gewann zahlreiche internationale Gesangswettbewerbe, so den Gesangswettbewerb M. Glinka und den VII. Transkaukasischer Wettbewerb der Sänger*innen. Zu ihrem Repertoire gehören Rollen wie "Aida", "Tosca", "Chio-Chio-San" und Micaela in "Carmen". Bisher unternahm sie Tourneen durch die Türkei, Zypern, Frankreich, Deutschland, Russland, Ukraine und Österreich usw. Daneben ist sie Dozentin für Gesang an der Aserbaidschanischen Staatlichen Universität für Kultur und Kunst. 1991 erhielt sie den Titel "Verdiente Künstlerin der Republik Aserbaidschan" und 1998 wurde sie Volkskünstlerin.


Soprano Qarina Kərimova 1964-cü ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xanəndəlik təhsili alıb. 1986-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. Qərina Kərimova M.Qlinka adına xanəndəlik müsabiqəsi və VII Zaqafqaziya xanəndələrinin müsabiqəsi kimi çoxsaylı beynəlxalq mahnı müsabiqələrinin qalibi olub. Onun repertuarında "Aida", "Toska", "Çio-Çio-San" və "Karmen"də Mikaela kimi rollar var. O, indiyədək Türkiyə, Kipr, Fransa, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Avstriya və s. ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. O, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müğənnilik fakültəsinin müəllimidir. 1991-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti”, 1998-ci ildə isə xalq artisti fəxri adını alıb.


Сопрано Гарина Каримова родилась в Баку в 1964 году. Училась пению в Азербайджанской государственной консерватории. С 1986 года - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Гарина Каримова выиграла множество международных певческих конкурсов, в том числе Конкурс вокалистов им. М. Глинки и VII Закавказский конкурс певцов. В ее репертуаре такие роли, как «Аида», «Тоска», «Чио-Чио-сан» и Микаэла в «Кармен». На данный момент она побывала в Турции, Кипре, Франции, Германии, России, Украине, Австрии и др. Она также преподает пение в Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусства. В 1991 году получила звание «Заслуженная артистка Азербайджанской Республики», а в 1998 году стала народной артисткой.


Hörbeispiele / Audio nümunələri / Аудио образцы:

Karimova singt die Arie der Aida "Ritorna vincitor".

Kərimova “Ritorna vincitor” Aida ariyasını ifa edir. Каримова исполняет арию Аиды «Риторна винчитор».

Etwas Landestypisches. / Ölkəyə xas bir şey. / Что-то типичное для страны.


Websites / Veb saytlar / Сайты:

Comments


bottom of page