top of page

Natalia Volchenko / Наталья Волченко / ნატალია ვოლჩენკო (Mezzosopran / მეცოსოპრანი / Меццосопран)


Die georgische Mezzosopranistin Natalia Volchenko wurde 1971 in Tiflis geboren und studierte bis 1995 Gesang am Staatskonservatorium in Tiflis bei Prof. Svetlana Egorova. Dazu kamen Meisterkurse bei Galina Vishnevskaya, Elena Obratzova, Makvala Kasrashvili, Zurab Sotkilava, Gegam Grigoryan und Teimuraz Gugusgvili. 1993 erfolgte ihr Bühnendebüt als Amneris (Aida) am Staatlichen Opern- und Balletttheater in Tiflis, wo sie seither Ensemblemitglied ist. Zu ihrem Repertoire gehören u.a. Eboli (Don Carlos), Azucena (Il Trovatore), Ulrica (Un ballo in maschera), Fricka (Walküre), Senta (Der fliegende Holländer) und Dalila (Samson et Dalila).

2011 verteidigte sie ihre Doktorarbeit in Musikwissenschaft bei Prof. Eldar Getsadze und ist seither Autorin wissenschaftlicher Artikel in internationalen Fachzeitschriften. Derzeit ist sie außerordentliche Professorin am Staatlichen Konservatorium in Tiflis und Gesangsdozentin an der E. Mikeladze Zentralen Musikschule.


Грузинское меццо-сопрано Наталья Волченко родилась в Тбилиси в 1971 году и до 1995 года училась пению в Тбилисской государственной консерватории у профессора Светланы Егоровой. Также прошли мастер-классы с Галиной Вишневской, Еленой Обратцовой, Маквалой Касрашвили, Зурабом Соткилавой, Гегамом Григоряном и Теймуразом Гугусгвили. В 1993 году дебютировала на сцене в партии Амнерис (Аиды) в Государственном театре оперы и балета в Тбилиси, где с тех пор является участницей ансамбля. В ее репертуаре Эболи («Дон Карлос»), Азусена («Трубадур»), Ульрика («Бал-маскарад»), Фрика («Валькирия»), Сента («Летучий голландец») и Далила («Самсон и Далила»).

В 2011 году она защитила докторскую диссертацию по музыковедению у профессора Эльдара Гецадзе и с тех пор является автором научных статей в международных журналах. В настоящее время является доцентом Тбилисской государственной консерватории и преподавателем вокала в Центральной музыкальной школе им. Э. Микеладзе.ქართველი მეცო-სოპრანო ნატალია ვოლჩენკო დაიბადა 1971 წელს თბილისში და 1995 წლამდე სწავლობდა სიმღერას თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პროფესორ სვეტლანა ეგოროვასთან. ასევე გაიმართა მასტერკლასები გალინა ვიშნევსკაიასთან, ელენა ობრაცოვასთან, მაყვალა კასრაშვილთან, ზურაბ სოტკილავასთან, გეგამ გრიგორიანთან და თეიმურაზ გუგუსშვილთან. 1993 წელს მისი დებიუტი შედგა, როგორც ამნერისი (აიდა) თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში, სადაც მას შემდეგ ანსამბლის წევრია. მის რეპერტუარში შედის Eboli (დონ კარლოსი), Azucena (Il Trovatore), Ulrica (Un ballo in maschera), Fricka (Valkyrie), Senta (მფრინავი ჰოლანდიელი) და Dalila (Samson et Dalila). 2011 წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია მუსიკათმცოდნეობაში პროფ. ელდარ გეწაძესთან და მას შემდეგ არის სამეცნიერო სტატიების ავტორი საერთაშორისო ჟურნალებში. ამჟამად არის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ასოცირებული პროფესორი და ე. მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ვოკალის მასწავლებელი.


The Georgian mezzo-soprano Natalia Volchenko was born in Tbilisi in 1971 and studied singing at the Tbilisi State Conservatory with Prof. Svetlana Egorova until 1995. There were also master classes with Galina Vishnevskaya, Elena Obratzova, Makvala Kasrashvili, Zurab Sotkilava, Gegam Grigoryan and Teimuraz Gugusgvili. In 1993 she made her stage debut as Amneris (Aida) at the State Opera and Ballet Theater in Tbilisi, where she has been a member of the ensemble ever since. Her repertoire includes Eboli (Don Carlos), Azucena (Il Trovatore), Ulrica (Un ballo in maschera), Fricka (Valkyrie), Senta (The Flying Dutchman) and Dalila (Samson et Dalila). In 2011 she defended her doctoral thesis in musicology with Prof. Eldar Getsadze and has been the author of scientific articles in international journals ever since. Currently she is an associate professor at the Tbilisi State Conservatory and a vocal teacher at the E. Mikeladze Central Music School.
Hörbeispiele / аудио мостри / აუდიო ნიმუშები / Audio samples:

Natalia Volchenko singt die Ulrika in Verdis "Un ballo in maschera".

Natalia Volchenko sings Ulrika in Verdi's "Un ballo in maschera". Наталья Волченко поет Ульрику в опере Верди «Бал-маскарад».

ნატალია ვოლჩენკო ულრიკას მღერის ვერდის „Un ballo in maschera“-ში.

Natalia Volchenko singt Gustav Mahlers 2. Sinfonie.

ნატალია ვოლჩენკო მღერის გუსტავ მალერის მეორე სიმფონიას.

Наталья Волченко поет 2-ю симфонию Густава Малера.

Natalia Volchenko sings Gustav Mahler's 2nd Symphony.


Kontakt / კონტაქტი / Контакт / Contact:Websites / интернет страницы / ვებსაიტები:Comments


bottom of page