top of page

Samir Cəfərov / Самир Джафаров (Tenor / тенор)


Der aserbaidschanische Tenor Samir Cəfərov wurde 1976 in Nehram in der Region Babek in der Autonomen Republik Nachitschewan geboren. Von 1993 bis 1997 studierte er an der Aserbaidschanischen Staatlichen Universität für Kultur und Kunst mit den Schwerpunkten Theater und Kino und von 1999 bis 2001 an der Musikakademie Baku mit dem Schwerpunkt Sologesang. Er ist Solist des Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheaters.

Азербайджанский тенор Самир Чафиров родился в 1976 году в городе Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. С 1993 по 1997 год учился в Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусства по специальности театр и кино, а с 1999 по 2001 год в Бакинской Музыкальной Академии по специальности сольное пение. Он солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Azərbaycanlı tenor Samir Cəfərov 1976-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Nehrəm rayonunda anadan olub. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində teatr və kino, 1999-2001-ci illərdə Bakı Musiqi Akademiyasında solo ifaçılıq ixtisası üzrə təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir.

Hörbeispiele:

Aus dem Konzertprogramm der Heydar Aliyev Foundation zum 100. Geburtstag des bekannten aserbaidschanischen Komponisten, Volkskünstlers und Staatspreisträgers Tofig Guliyev erklingt das Lied "Nefchilar".

Heydər Əliyev Fondunun tanınmış Azərbaycan bəstəkarı, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramından “Nefçilər” mahnısı səsləndiriləcək. Песня «Нефчилар» прозвучит из концертной программы Фонда Гейдара Алиева к 100-летию со дня рождения известного азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофика Гулиева.

Comentarios


bottom of page