top of page

Warschauer Kammeroper / Warszawska Opera Kameralna (WOK)


Die Warschauer Kammeroper (WOK) befindet sich in der al. Solidarności 76b. Die erste Bühnenpremiere fand dort im September 1961 mit Pergolesis "La serva padrona" statt. Am 15. Oktober 1986 zog die Kammeroper in ihr eigenes Theater, wo es bis heute residiert. Das Repertoire umfasst mittelalterliche Mysterien, früh- und spätbarocke Opern, klassische Opern und Pantominen des 18. Jahrhunderts. Seit 1991 findet dort jährlich das Mozartfest statt, aber auch ein Festival für Rossini und Claudio Monteverdi und ein Festival alter polnischer Opern.


Direktorin der Warschauer Kammeroper ist Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

Warszawska Opera Kameralna (WOK) mieści się przy al. Solidarności 76b. Pierwsza sceniczna premiera odbyła się tam we wrześniu 1961 roku z "La serva padrona" Pergolesiego. 15 października 1986 roku opera kameralna przeniosła się do własnego teatru, w którym rezyduje do dziś. W repertuarze znajdują się średniowieczne misteria, opery wczesno- i późnobarokowe, opery klasyczne i pantominy z XVIII wieku. Od 1991 roku odbywa się tu Festiwal Mozartowski, festiwal Rossiniego i Claudio Monteverdiego oraz festiwal oper staropolskich. Alicja Węgorzewska-Whiskerd jest dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej. Strona internetowa: www.operakameralna.pl Zespół operowy: https://operakameralna.pl/pl/vokal-ensemble/ Sprzedaż biletów: bilety@operakameralna.pl

Ähnliche Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page